Where I was not / Tam, gdzie mnie nie było


The work is a collaboration between Magda Fabianczyk and members of a Roma community - an ethnic minority in Poland. Roma most likely came to Poland from India around year 1000, passing through Persia, Armenia and Greece. In 2000 Roma was declared a non-teritorial nation, with it’s own flag and anthem. Historical events that took Place in Poland over the past 500 years lead to problematic relationship between native Polish and Polish Roma, which the project aimed to address. Fabiańczyk spent over a year visiting the Roma living in Bobrek in their homes and collaboratively developing the project . On the initiative of CSW Kronika, the first encounter took place in Primary School No 16, where Fabiańczyk met the young Roma woman Angela Mirga and Agata Kołodziejczyk, who runs the Roma Centre at the same school. Angela became her ‘guide’, introducing the artist to the intimate Bobrek community (an area of Bytom where Roma lives).


Fabianczyk was first looking for the manifestations of the distinctive culture which the Roma have been gradually abandoning, but which has been widely associated with them, and a source of many stereotypes. Inspired by Mirga's desperate wish to be able to, “enter areas she had never been to” and to be accepted they together designed a table cloth, where Mirga’s words became the central element of the design, inviting Polish public to relate to them. It covered a round table, which became a meeting place between the members of the Roma community and the representatives of the local government. The meeting took place at CSW Kronika, turning the gallery into a space where a dialogue could become initiated. 


The design of the table cloth is based on the traditional Roma skirt, cut from a full circle of fabric and now only a historic curio. Other elements refer to Polish national flag, Roma national flag,  an attack that locals refer to as ‘The burning of Paloma’ and the changing role of a female members of the Roma community.


As part of ‘Where I was not’ project a workshop with Polish and Roma children was also held in Primary School No.16 in Bytom Bobrek. Children’s words became part of the installation shown at CSW Kronika.


The project was realised in cooperation with Angela Mirga -  director of Angel Roma association, Agata Kołodziejczyk from Roma Community Centre in the Primary School No.16, Agata Tec-Schubert from Filmoteka Śląska and Martyna Tec-Reibel from CSW Kronika. It is the result of artistic residency in Upper Silesia and the Dąbrowa Basin in Poland, initiated by the Imago Mundi Foundation.

Tam, gdzie mnie nie było / Where I was not


Magda Fabiańczyk przygotowywała się do realizacji projektu w Bytomiu Bobrku od ponad roku, początkowo zwiedzając okolicę, a od października odwiedzając romskich mieszkańców Bobrka w ich mieszkaniach. Pierwsze, zainicjowane przez Kronikę spotkanie, odbyło się w Szkole Podstawowej Nr 16, gdzie Fabiańczyk poznała Romkę - Angelę Mirgę, oraz prowadzącą Świetlicę Romską Agatę Kołodziejczyk. Angela stała się 'przewodnikiem', wprowadzając artystkę w intymne środowisko Bobrka. 


Zainspirowany słowami Mirgi, oraz przedsiębiorczą rolą kobiet w romskiej społeczności, obrus, formą odnosi się do tradycyjnej romskiej spódnicy uszytej na planie koła, a istniejącej obecnie jako relikt. Kolorem i kształtem nawiązuje zarówno do flagi romskiej jak i polskiej. Przykryty obrusem stół stał się realnym miejscem spotkań Romów z przedstawicielami organów władzy w mieście. Pierwsze spotkanie obyło się 6 marca w Kronice, traktując galerię jako przestrzeń w której możliwe jest zapoczątkowanie dialogu.


W ramach projektu 'Tam, gdzie mnie nie było' odbyły się również zajęcia z dziećmi polskimi i romskimi w Szkole Podstawowej nr 16 w Bytomiu Bobrku. Zapisane słowa dzieci stały się częścią instalacji.


Projekt został zrealizowany we współpracy z Angelą Mirgą - prezesem Stowarzyszenia Angel, Agatą Kołodziejczyk prowadzącą Świetlicą Romską w Szkole Podstawowej Nr 16, Agatą Tecl-Szubert z Filmoteki Śląskiej oraz Martyną Tecl-Reibel z CSW Kronika w Bytomiu. Praca powstała podczas rezydencji artystycznej na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, jako projekt CSW Kronika oraz Fundacji Imago Mundi.
Installation of Where I was not at CSW Kronika in Bytom, as part of  A Place Where We Could Go exhibition, curated by Stanisław Ruksza / Fot. Marcin Wysocki

Part of the installation of Where I was not at CSW Kronika in Bytom ( English translation: ‘skin colour is troublesome’)

Fot. Marcin Wysocki

Part of the installation of Where I was not at CSW Kronika in Bytom (English translation: ‘ I have a dream to go where I have not yet been’) / Fot. Marcin Wysocki

Magda Fabianczyk works \ contact \ bio